Có 1 kết quả:

Bā mǎ kē

1/1

Bā mǎ kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bamako, capital of Mali