Có 2 kết quả:

Bā líbā lí

1/2

Bā lí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Paris, capital of France

bā lí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Paris (thủ đô của Pháp)