Có 1 kết quả:

shì ㄕˋ

1/1

shì ㄕˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. thị xã
2. cái chợ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chợ, chỗ để mua bán. ◎Như: “thị giá” 市價 giá hàng trên thị trường, “thị diện” 市面 trạng huống sự mua bán, “thị quái” 巿儈 kẻ làm trung gian cho hai bên mua bán mà lấy lợi, “thị hóa” 市貨 đồ bền tốt (khác với “hành hóa” 行貨 hàng không tốt).
2. (Danh) Thành phố. ◎Như: “đô thị” 都市 thành phố, “thành thị” 城市 thành phố.
3. (Danh) Đơn vị hành chánh cho khu vực. ◎Như: “Đài Bắc thị” 臺北市 thành phố Đài Bắc, “Thượng Hải thị” 上海市 thành phố Thượng Hải.
4. (Động) Mua. ◎Như: “thị ân” 市恩 mua ơn. ◇Luận Ngữ 論語: “Cô tửu thị bô bất thực” 沽酒市脯不食 (Hương đảng 鄉黨) Rượu, thịt khô mua ở chợ không ăn.
5. (Động) Bán. ◇Tống sử 宋史: “Ất Sửu, chiếu thị nhị giá giả dĩ uổng pháp luận” 乙丑, 詔市二價者以枉法論 (Thái tổ bổn kỉ tam 太祖本紀三) Năm Ất Sửu, xuống chiếu người bán hai giá (cao thấp tùy theo người mua) là trái phép.
6. (Tính) Cổ (dùng chỉ đơn vị đo lường ngày xưa, ở Trung Quốc). ◎Như: “thị cân” 市斤 cân ngày xưa, “thị lí” 市里 dặm (cổ).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chợ, nơi mua bán: 菜市 Chợ rau; 開市 Mở hàng; 罷市 Bãi chợ, bãi thị;
② Thành phố, thành thị: 胡志明市 Thành phố Hồ Chí Minh; 都市 Đô thị; 城市 Thành thị, thành phố;
③ Chỉ các thứ đo lường của Trung Quốc: 市鬥 Đấu Trung Quốc; 市斤 Cân Trung Quốc; 市里 Dặm;
④ (văn) Mua: 市恩 Mua ơn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chợ, nơi tụ họp mua bán — Mua bán trao đổi — Nơi dân cư tụ tập cư ngụ đông đúc, buôn bán sầm uất. Td: Thành thị Đô thị.

Từ điển Trung-Anh

(1) market
(2) city
(3) CL:個|个[ge4]

Từ ghép 1378

Ā bù zhā bǐ shì 阿布扎比市Ā ěr shān shì 阿尔山市Ā ěr shān shì 阿爾山市Ā kè sū shì 阿克苏市Ā kè sū shì 阿克蘇市Ā lā ěr shì 阿拉尔市Ā lā ěr shì 阿拉爾市Ā lè tài shì 阿勒泰市Ā tú shí shì 阿图什市Ā tú shí shì 阿圖什市Ān dá shì 安达市Ān dá shì 安達市Ān guó shì 安国市Ān guó shì 安國市Ān lù shì 安陆市Ān lù shì 安陸市Ān níng shì 安宁市Ān níng shì 安寧市Ān qìng shì 安庆市Ān qìng shì 安慶市Ān qiū shì 安丘市Ān shān shì 鞍山市Ān shùn shì 安順市Ān shùn shì 安顺市Ān yáng shì 安阳市Ān yáng shì 安陽市Àò mén shì 澳門市Àò mén shì 澳门市Àò yùn chéng shì 奥运城市Àò yùn chéng shì 奧運城市Bā dé shì 八德市Bā yàn nào ěr shì 巴彥淖爾市Bā yàn nào ěr shì 巴彦淖尔市Bā zhōng shì 巴中市bà shì 罢市bà shì 罷市Bà zhōu shì 霸州市Bái chéng shì 白城市Bái shān shì 白山市Bái yín shì 白銀市Bái yín shì 白银市Bǎi qí shì 柏崎市Bǎi sè shì 百色市Bǎn qiáo shì 板桥市Bǎn qiáo shì 板橋市bǎng fù shì cáo 綁赴市曹bǎng fù shì cáo 绑赴市曹Bāo tóu shì 包头市Bāo tóu shì 包頭市Bǎo dìng shì 保定市Bǎo shān shì 保山市Běi ān shì 北安市Běi hǎi shì 北海市Běi liú shì 北流市Běi piào shì 北票市Běi shì qū 北市区Běi shì qū 北市區Běi tún shì 北屯市Běi zhèn shì 北鎮市Běi zhèn shì 北镇市Běn nà bǐ shì 本那比市běn shì 本市Běn xī shì 本溪市Bèng bù shì 蚌埠市Bì jié shì 毕节市Bì jié shì 畢節市Bīn sōng shì 滨松市Bīn sōng shì 濱松市Bīn zhōu shì 滨州市Bīn zhōu shì 濱州市Bō lí shì 玻璃市Bō tè lán shì 波特兰市Bō tè lán shì 波特蘭市Bó lè shì 博乐市Bó lè shì 博樂市Bó tóu shì 泊头市Bó tóu shì 泊頭市Bó zhōu shì 亳州市Bù lā sà shì 布拉萨市Bù lā sà shì 布拉薩市cài shì 菜市cài shì chǎng 菜市场cài shì chǎng 菜市場Cén xī shì 岑溪市Chá mǎ hù shì 茶馬互市Chá mǎ hù shì 茶马互市Chāng jí shì 昌吉市Chāng yì shì 昌邑市Chāng yuán shì 昌原市Cháng chūn shì 長春市Cháng chūn shì 长春市Cháng dé shì 常德市Cháng gě shì 長葛市Cháng gě shì 长葛市Cháng lè shì 長樂市Cháng lè shì 长乐市Cháng níng shì 常宁市Cháng níng shì 常寧市Cháng shā shì 長沙市Cháng shā shì 长沙市Cháng zhì shì 長治市Cháng zhì shì 长治市Cháng zhōu shì 常州市chāo jí shì chǎng 超級市場chāo jí shì chǎng 超级市场chāo shì 超市Cháo hú shì 巢湖市Cháo yáng shì 朝阳市Cháo yáng shì 朝陽市Cháo zhōu shì 潮州市Chēn zhōu shì 郴州市Chéng dé shì 承德市Chéng dū shì 成都市chéng shì 城市Chéng shì Guǎn lǐ Xíng zhèng Zhí fǎ jú 城市管理行政執法局Chéng shì Guǎn lǐ Xíng zhèng Zhí fǎ jú 城市管理行政执法局chéng shì guī huà 城市規劃chéng shì guī huà 城市规划chéng shì huà 城市化chéng shì qū yù 城市区域chéng shì qū yù 城市區域chéng shì yī lài zhèng 城市依賴症chéng shì yī lài zhèng 城市依赖症Chéng shì Yùn dòng huì 城市运动会Chéng shì Yùn dòng huì 城市運動會Chí zhōu shì 池州市Chì bì shì 赤壁市Chì fēng shì 赤峰市Chì shuǐ shì 赤水市Chóng qìng shì 重庆市Chóng qìng shì 重慶市Chóng zhōu shì 崇州市Chóng zuǒ shì 崇左市Chú zhōu shì 滁州市Chǔ xióng shì 楚雄市chuàng yè bǎn shàng shì 创业板上市chuàng yè bǎn shàng shì 創業板上市Chūn chuān shì 春川市Cí xī shì 慈溪市Cóng huà shì 从化市Cóng huà shì 從化市Cūn shān Fù shì 村山富市Dá zhōu shì 达州市Dá zhōu shì 達州市Dà ān shì 大安市dà chéng shì 大城市dà diē shì 大跌市dà dū shì 大都市dà dū shì dì qū 大都市地区dà dū shì dì qū 大都市地區Dà fēng shì 大丰市Dà fēng shì 大豐市Dà lǐ shì 大理市Dà lǐ shì 大里市Dà lián shì 大连市Dà lián shì 大連市Dà qìng shì 大庆市Dà qìng shì 大慶市Dà qiū guǎng yù shì 大邱广域市Dà qiū guǎng yù shì 大邱廣域市Dà qiū shì 大邱市Dà shí qiáo shì 大石桥市Dà shí qiáo shì 大石橋市Dà tián guǎng yù shì 大田广域市Dà tián guǎng yù shì 大田廣域市Dà tián shì 大田市Dà tóng shì 大同市Dà yě shì 大冶市Dān dōng shì 丹东市Dān dōng shì 丹東市Dān jiāng kǒu shì 丹江口市Dān yáng shì 丹阳市Dān yáng shì 丹陽市Dān zhōu shì 儋州市Dāng yáng shì 当阳市Dāng yáng shì 當陽市Dé huì shì 德惠市Dé lìng hā shì 德令哈市Dé xīng shì 德兴市Dé xīng shì 德興市Dé yáng shì 德阳市Dé yáng shì 德陽市Dé zhōu shì 德州市Dēng fēng shì 登封市Dēng tǎ shì 灯塔市Dēng tǎ shì 燈塔市Dèng zhōu shì 邓州市Dèng zhōu shì 鄧州市dì jí shì 地級市dì jí shì 地级市Diào bīng shān shì 調兵山市Diào bīng shān shì 调兵山市diē shì 跌市dīng shì 盯市Dìng xī shì 定西市Dìng zhōu shì 定州市Dōng fāng shì 东方市Dōng fāng shì 東方市Dōng gǎng shì 东港市Dōng gǎng shì 東港市Dōng guǎn shì 东莞市Dōng guǎn shì 東莞市Dōng tái shì 东台市Dōng tái shì 東台市Dōng xīng shì 东兴市Dōng xīng shì 東興市Dōng yáng shì 东阳市Dōng yáng shì 東陽市Dōng yíng shì 东营市Dōng yíng shì 東營市Dǒu liù shì 斗六市Dū jiāng yàn shì 都江堰市dū shì 都市dū shì bìng 都市病dū shì chuán qí 都市传奇dū shì chuán qí 都市傳奇dū shì huà dì qū 都市化地区dū shì huà dì qū 都市化地區dū shì měi xíng nán 都市美型男Dū yún shì 都勻市Dū yún shì 都匀市dú lǎn shì chǎng 独揽市场dú lǎn shì chǎng 獨攬市場Dūn huà shì 敦化市Dūn huáng shì 敦煌市É ěr gǔ nà shì 額爾古納市É ěr gǔ nà shì 额尔古纳市É méi shān shì 峨嵋山市É méi shān shì 峨眉山市È ěr duō sī shì 鄂尔多斯市È ěr duō sī shì 鄂爾多斯市È zhōu shì 鄂州市Ēn píng shì 恩平市Ēn shī shì 恩施市Èr lián hào tè shì 二连浩特市Èr lián hào tè shì 二連浩特市Fáng chéng gǎng shì 防城港市Féi chéng shì 肥城市Fén yáng shì 汾阳市Fén yáng shì 汾陽市Fēng chéng shì 丰城市Fēng chéng shì 豐城市Fēng yuán shì 丰原市Fēng yuán shì 豐原市Fēng zhèn shì 丰镇市Fēng zhèn shì 豐鎮市Fèng chéng shì 凤城市Fèng chéng shì 鳳城市Fèng huà shì 奉化市Fèng shān shì 凤山市Fèng shān shì 鳳山市Fó shān shì 佛山市Fú ān shì 福安市Fú dǐng shì 福鼎市Fú qīng shì 福清市Fú quán shì 福泉市Fú zhōu shì 福州市Fǔ shān guǎng yù shì 釜山广域市Fǔ shān guǎng yù shì 釜山廣域市Fǔ shān shì 釜山市Fǔ shùn shì 抚顺市Fǔ shùn shì 撫順市Fǔ zhōu shì 抚州市Fǔ zhōu shì 撫州市fù dì jí shì 副地級市fù dì jí shì 副地级市Fù jǐn shì 富錦市Fù jǐn shì 富锦市Fù kāng shì 阜康市fù shěng jí chéng shì 副省級城市fù shěng jí chéng shì 副省级城市fù shì zhǎng 副市長fù shì zhǎng 副市长Fù xīn shì 阜新市Fù yáng shì 富阳市Fù yáng shì 富陽市Fù yáng shì 阜阳市Fù yáng shì 阜陽市Gài zhōu shì 盖州市Gài zhōu shì 蓋州市Gàn zhōu shì 贛州市Gàn zhōu shì 赣州市gǎng kǒu chéng shì 港口城市Gāo ān shì 高安市Gāo bēi diàn shì 高碑店市Gāo liáng shì 高梁市Gāo mì shì 高密市Gāo píng shì 高平市Gāo xióng shì 高雄市Gāo yào shì 高要市Gāo yóu shì 高邮市Gāo yóu shì 高郵市Gāo zhōu shì 高州市Gǎo chéng shì 藁城市Gé ěr mù shì 格尔木市Gé ěr mù shì 格爾木市Gè jiù shì 个旧市Gè jiù shì 個舊市Gēn hé shì 根河市Gōng zhǔ lǐng shì 公主岭市Gōng zhǔ lǐng shì 公主嶺市Gǒng yì shì 巩义市Gǒng yì shì 鞏義市Gǔ jiāo shì 古交市gǔ piào shì chǎng 股票市场gǔ piào shì chǎng 股票市場gǔ shì 股市Gù yuán shì 固原市Guāng zhōu guǎng yù shì 光州广域市Guāng zhōu guǎng yù shì 光州廣域市Guāng zhōu shì 光州市Guǎng ān shì 广安市Guǎng ān shì 廣安市Guǎng hàn shì 广汉市Guǎng hàn shì 廣漢市Guǎng shuǐ shì 广水市Guǎng shuǐ shì 廣水市guǎng yù shì 广域市guǎng yù shì 廣域市Guǎng yuán shì 广元市Guǎng yuán shì 廣元市Guǎng zhōu shì 广州市Guǎng zhōu shì 廣州市Guī wěi shì 龜尾市Guī wěi shì 龟尾市Guì gǎng shì 貴港市Guì gǎng shì 贵港市Guì lín shì 桂林市Guì píng shì 桂平市Guì xī shì 貴溪市Guì xī shì 贵溪市Guì yáng shì 貴陽市Guì yáng shì 贵阳市guó wài shì chǎng 国外市场guó wài shì chǎng 國外市場Hā ěr bīn shì 哈尔滨市Hā ěr bīn shì 哈爾濱市Hā mì shì 哈密市Hǎi chéng shì 海城市Hǎi dǎo shì 海岛市Hǎi dǎo shì 海島市Hǎi lín shì 海林市Hǎi lún shì 海伦市Hǎi lún shì 海倫市Hǎi mén shì 海門市Hǎi mén shì 海门市Hǎi níng shì 海宁市Hǎi níng shì 海寧市hǎi shì 海市hǎi shì shèn lóu 海市蜃楼hǎi shì shèn lóu 海市蜃樓Hǎi yáng shì 海阳市Hǎi yáng shì 海陽市Hán chéng shì 韓城市Hán chéng shì 韩城市Hán dān shì 邯郸市Hán dān shì 邯鄲市Hàn chéng Tè bié shì 汉城特别市Hàn chéng Tè bié shì 漢城特別市Hàn chuān shì 汉川市Hàn chuān shì 漢川市háng shì 行市Háng zhōu shì 杭州市Hǎo shì duō 好市多Hé chí shì 河池市Hé féi shì 合肥市Hé jiān shì 河間市Hé jiān shì 河间市Hé jīn shì 河津市Hé lóng shì 和龍市Hé lóng shì 和龙市Hé shān shì 合山市Hé tián shì 和田市Hé yuán shì 河源市Hé zuò shì 合作市Hè bì shì 鶴壁市Hè bì shì 鹤壁市Hè gǎng shì 鶴崗市Hè gǎng shì 鹤岗市Hè shān shì 鶴山市Hè shān shì 鹤山市Hè zhōu shì 賀州市Hè zhōu shì 贺州市Hēi hé shì 黑河市hēi shì 黑市Héng bīn shì 横滨市Héng bīn shì 橫濱市Héng shuǐ shì 衡水市Héng xū hè shì 横须贺市Héng xū hè shì 橫須賀市Héng yáng shì 衡阳市Héng yáng shì 衡陽市Hóng hú shì 洪湖市Hóng jiāng shì 洪江市Hóu mǎ shì 侯馬市Hóu mǎ shì 侯马市Hū lún bèi ěr shì 呼伦贝尔市Hū lún bèi ěr shì 呼倫貝爾市Hú lú dǎo shì 葫芦岛市Hú lú dǎo shì 葫蘆島市Hú zhōu shì 湖州市Hǔ lín shì 虎林市Huā lián shì 花莲市Huā lián shì 花蓮市Huá yíng shì 华蓥市Huá yíng shì 華鎣市Huà diàn shì 桦甸市Huà diàn shì 樺甸市Huà zhōu shì 化州市Huái ān shì 淮安市Huái běi shì 淮北市Huái huà shì 怀化市Huái huà shì 懷化市Huái nán shì 淮南市Huáng gāng shì 黃岡市Huáng gāng shì 黄冈市Huáng huá shì 黃驊市Huáng huá shì 黄骅市Huáng shān shì 黃山市Huáng shān shì 黄山市Huáng shí shì 黃石市Huáng shí shì 黄石市Huī xiàn shì 輝縣市Huī xiàn shì 辉县市Huì zhōu shì 惠州市Hún chūn shì 珲春市Hún chūn shì 琿春市huò bì shì chǎng 貨幣市場huò bì shì chǎng 货币市场Huò lín guō lè shì 霍林郭勒市Huò zhōu shì 霍州市Jī lóng shì 基隆市Jī lù shì 姫路市Jī lù shì 姬路市Jī xī shì 雞西市Jī xī shì 鸡西市Jí ān shì 吉安市Jí ān shì 集安市Jí lín shì 吉林市jí shì 集市jí shì mào yì 集市貿易jí shì mào yì 集市贸易Jí shǒu shì 吉首市Jǐ nán shì 济南市Jǐ nán shì 濟南市Jǐ níng shì 济宁市Jǐ níng shì 濟寧市Jì yuán shì 济源市Jì yuán shì 濟源市Jì zhōu shì 冀州市Jiā mù sī shì 佳木斯市Jiā xīng shì 嘉兴市Jiā xīng shì 嘉興市Jiā yì shì 嘉义市Jiā yì shì 嘉義市Jiā yù guān shì 嘉峪关市Jiā yù guān shì 嘉峪關市Jiǎn yáng shì 简阳市Jiǎn yáng shì 簡陽市Jiàn dé shì 建德市Jiàn ōu shì 建瓯市Jiàn ōu shì 建甌市Jiàn yáng shì 建阳市Jiàn yáng shì 建陽市Jiāng dū shì 江都市Jiāng mén shì 江門市Jiāng mén shì 江门市Jiāng shān shì 江山市Jiāng yàn shì 姜堰市Jiāng yàn shì 薑堰市Jiāng yīn shì 江阴市Jiāng yīn shì 江陰市Jiāng yóu shì 江油市Jiāo hé shì 蛟河市Jiāo nán shì 胶南市Jiāo nán shì 膠南市jiāo yì shì chǎng 交易市场jiāo yì shì chǎng 交易市場Jiāo zhōu shì 胶州市Jiāo zhōu shì 膠州市Jiāo zuò shì 焦作市Jiē yáng shì 揭阳市Jiē yáng shì 揭陽市Jiè shǒu shì 界首市Jiè xiū shì 介休市Jīn chāng shì 金昌市Jīn huá shì 金华市Jīn huá shì 金華市jīn róng shì chǎng 金融市场jīn róng shì chǎng 金融市場Jīn shì 津市Jīn shì shì 津市市Jīn tán shì 金坛市Jīn tán shì 金壇市Jǐn zhōu shì 錦州市Jǐn zhōu shì 锦州市Jìn chéng shì 晉城市Jìn chéng shì 晋城市Jìn jiāng shì 晉江市Jìn jiāng shì 晋江市Jìn zhōng shì 晉中市Jìn zhōng shì 晋中市Jīng mén shì 荆门市Jīng mén shì 荊門市Jīng zhōu shì 荆州市Jīng zhōu shì 荊州市Jǐng dé zhèn shì 景德鎮市Jǐng dé zhèn shì 景德镇市Jǐng gāng shān shì 井冈山市Jǐng gāng shān shì 井岡山市Jǐng hóng shì 景洪市Jìng jiāng shì 靖江市Jiǔ jiāng shì 九江市Jiǔ quán shì 酒泉市Jiǔ tái shì 九台市jiù chē shì chǎng 旧车市场jiù chē shì chǎng 舊車市場jiù huò shì chǎng 旧货市场jiù huò shì chǎng 舊貨市場jiù shì 救市Jù róng shì 句容市Kā shí shì 喀什市Kāi chéng shì 开城市Kāi chéng shì 開城市Kāi fēng shì 开封市Kāi fēng shì 開封市Kāi píng shì 开平市Kāi píng shì 開平市kāi shì 开市kāi shì 開市Kāi yuán shì 开原市Kāi yuán shì 開原市Kāi yuǎn shì 开远市Kāi yuǎn shì 開遠市Kǎi lǐ shì 凯里市Kǎi lǐ shì 凱里市Kǎo wén chuí shì 考文垂市Kè lā mǎ yī shì 克拉玛依市Kè lā mǎ yī shì 克拉瑪依市Kù ěr lè shì 库尔勒市Kù ěr lè shì 庫爾勒市Kuí běi kè shì 魁北克市Kuí tún shì 奎屯市Kūn míng shì 昆明市Kūn shān shì 崑山市Kūn shān shì 昆山市Lái bīn shì 來賓市Lái bīn shì 来宾市Lái wú shì 莱芜市Lái wú shì 萊蕪市Lái xī shì 莱西市Lái xī shì 萊西市Lái yáng shì 莱阳市Lái yáng shì 萊陽市Lái zhōu shì 莱州市Lái zhōu shì 萊州市Lán xī shì 兰溪市Lán xī shì 蘭溪市Láng fáng shì 廊坊市Láng zhōng shì 閬中市Láng zhōng shì 阆中市láo wù shì chǎng 劳务市场láo wù shì chǎng 勞務市場Lǎo hé kǒu shì 老河口市Lè líng shì 乐陵市Lè líng shì 樂陵市Lè píng shì 乐平市Lè píng shì 樂平市Lè shān shì 乐山市Lè shān shì 樂山市Léi zhōu shì 雷州市Lěi yáng shì 耒阳市Lěi yáng shì 耒陽市Lěng shuǐ jiāng shì 冷水江市Lí shuǐ shì 丽水市Lí shuǐ shì 麗水市Lǐ líng shì 醴陵市Lì chuān shì 利川市Lì jiāng shì 丽江市Lì jiāng shì 麗江市lì shì 利市Lì yáng shì 溧阳市Lì yáng shì 溧陽市Lián jiāng shì 廉江市Lián yuán shì 涟源市Lián yuán shì 漣源市Lián yún gǎng shì 连云港市Lián yún gǎng shì 連雲港市Lián zhōu shì 连州市Lián zhōu shì 連州市Liáng shān shì 梁山市Liáo chéng shì 聊城市Liáo yáng shì 辽阳市Liáo yáng shì 遼陽市Liáo yuán shì 辽源市Liáo yuán shì 遼源市Lín ān shì 临安市Lín ān shì 臨安市Lín cāng shì 临沧市Lín cāng shì 臨滄市Lín fén shì 临汾市Lín fén shì 臨汾市Lín hǎi shì 临海市Lín hǎi shì 臨海市Lín jiāng shì 临江市Lín jiāng shì 臨江市Lín qīng shì 临清市Lín qīng shì 臨清市lín shí Àò mén shì zhèng zhí xíng wěi yuán huì 临时澳门市政执行委员会lín shí Àò mén shì zhèng zhí xíng wěi yuán huì 臨時澳門市政執行委員會Lín xià shì 临夏市Lín xià shì 臨夏市Lín xiāng shì 临湘市Lín xiāng shì 臨湘市Lín yí shì 临沂市Lín yí shì 臨沂市Lín zhōu shì 林州市Líng bǎo shì 灵宝市Líng bǎo shì 靈寶市Líng hǎi shì 凌海市Líng wǔ shì 灵武市Líng wǔ shì 靈武市Líng yuán shì 凌源市Liú yáng shì 浏阳市Liú yáng shì 瀏陽市Liǔ zhōu shì 柳州市Liù pán shuǐ shì 六盘水市Liù pán shuǐ shì 六盤水市Lóng hǎi shì 龍海市Lóng hǎi shì 龙海市Lóng jǐng shì 龍井市Lóng jǐng shì 龙井市Lóng kǒu shì 龍口市Lóng kǒu shì 龙口市Lóng quán shì 龍泉市Lóng quán shì 龙泉市Lóng yán shì 龍岩市Lóng yán shì 龙岩市Lǒng nán shì 陇南市Lǒng nán shì 隴南市Lóu dǐ shì 娄底市Lóu dǐ shì 婁底市lóu shì 楼市lóu shì 樓市Lǚ Dà shì 旅大市Lǚ liáng shì 吕梁市Lǚ liáng shì 呂梁市lǚ yóu chéng shì 旅游城市lǚ yóu chéng shì 旅遊城市Lú zhōu shì 泸州市Lú zhōu shì 瀘州市Lú zhōu shì 芦洲市Lú zhōu shì 蘆洲市Lù ān shì 六安市Lù chéng shì 潞城市Lù fēng shì 陆丰市Lù fēng shì 陸豐市Lù quán shì 鹿泉市Lù xī shì 潞西市Luó dìng shì 罗定市Luó dìng shì 羅定市Luò hé shì 漯河市Luò yáng shì 洛阳市Luò yáng shì 洛陽市Má chéng shì 麻城市Mǎ ān shān shì 馬鞍山市Mǎ ān shān shì 马鞍山市Mǎ gōng shì 馬公市Mǎ gōng shì 马公市mǎi fāng shì chǎng 买方市场mǎi fāng shì chǎng 買方市場Mǎn zhōu lǐ shì 满洲里市Mǎn zhōu lǐ shì 滿洲里市màn chéng shì 慢城市Mào míng shì 茂名市Méi hé kǒu shì 梅河口市Méi zhōu shì 梅州市mén shì 門市mén shì 门市mén shì bù 門市部mén shì bù 门市部mén tíng rú shì 門庭如市mén tíng rú shì 门庭如市mén tíng ruò shì 門庭若市mén tíng ruò shì 门庭若市Mèng zhōu shì 孟州市Mǐ quán shì 米泉市Mì luó shì 汨罗市Mì luó shì 汨羅市Mì shān shì 密山市Mián yáng shì 綿陽市Mián yáng shì 绵阳市Mián zhú shì 綿竹市Mián zhú shì 绵竹市miàn shì 面市Miáo lì shì 苗栗市Míng gǔ lǔ shì 明古魯市Míng gǔ lǔ shì 明古鲁市Míng guāng shì 明光市Mǔ dan jiāng shì 牡丹江市mù biāo shì chǎng 目标市场mù biāo shì chǎng 目標市場Mù líng shì 穆棱市Mù líng shì 穆稜市Nà qǔ shì 那曲市Nán ān shì 南安市Nán chāng shì 南昌市Nán chōng shì 南充市Nán gōng shì 南宫市Nán gōng shì 南宮市Nán jīng shì 南京市Nán kāng shì 南康市Nán píng shì 南平市Nán pǔ shì 南浦市Nán shì qū 南市区Nán shì qū 南市區Nán tōng shì 南通市Nán tóu shì 南投市Nán yáng shì 南阳市Nán yáng shì 南陽市nào shì 闹市nào shì 鬧市Nè hé shì 訥河市Nè hé shì 讷河市Nèi jiāng shì 內江市Nèi jiāng shì 内江市Níng ān shì 宁安市Níng ān shì 寧安市Níng bō shì 宁波市Níng bō shì 寧波市Níng dé shì 宁德市Níng dé shì 寧德市Níng guó shì 宁国市Níng guó shì 寧國市niú shì 牛市nóng mào shì chǎng 农贸市场nóng mào shì chǎng 農貿市場Ōū zhōu gòng tóng shì chǎng 欧洲共同市场Ōū zhōu gòng tóng shì chǎng 歐洲共同市場ǒu yǔ qì shì 偶語棄市ǒu yǔ qì shì 偶语弃市Pān zhī huā shì 攀枝花市Pán jǐn shì 盘锦市Pán jǐn shì 盤錦市Pán shí shì 磐石市Péng lái shì 蓬莱市Péng lái shì 蓬萊市Péng zhōu shì 彭州市Pī zhōu shì 邳州市Píng dǐng shān shì 平頂山市Píng dǐng shān shì 平顶山市Píng dōng shì 屏东市Píng dōng shì 屏東市Píng hú shì 平湖市Píng liáng shì 平凉市Píng liáng shì 平涼市Píng rǎng shì 平壤市Píng xiāng shì 萍乡市Píng xiāng shì 萍鄉市Píng xiáng shì 凭祥市Píng xiáng shì 憑祥市Píng zhèn shì 平鎮市Píng zhèn shì 平镇市Pú qí shì 蒲圻市Pú tián shì 莆田市Pú yáng shì 濮阳市Pú yáng shì 濮陽市Pǔ ěr shì 普洱市Pǔ lán diàn shì 普兰店市Pǔ lán diàn shì 普蘭店市Pǔ níng shì 普宁市Pǔ níng shì 普寧市Qī tái hé shì 七台河市Qí qí hā ěr shì 齊齊哈爾市Qí qí hā ěr shì 齐齐哈尔市Qǐ dōng shì 启东市Qǐ dōng shì 啟東市qì shì 弃市qì shì 棄市Qiān ān shì 迁安市Qiān ān shì 遷安市Qián jiāng shì 潛江市Qián jiāng shì 潜江市Qīn zhōu shì 欽州市Qīn zhōu shì 钦州市Qín huáng dǎo shì 秦皇岛市Qín huáng dǎo shì 秦皇島市Qìn yáng shì 沁阳市Qìn yáng shì 沁陽市Qīng dǎo shì 青岛市Qīng dǎo shì 青島市Qīng jīn shì 清津市Qīng tóng xiá shì 青銅峽市Qīng tóng xiá shì 青铜峡市Qīng yuǎn shì 清远市Qīng yuǎn shì 清遠市Qīng zhèn shì 清鎮市Qīng zhèn shì 清镇市Qīng zhōu shì 清州市Qīng zhōu shì 青州市Qìng yáng shì 庆阳市Qìng yáng shì 慶陽市Qióng lái shì 邛崃市Qióng lái shì 邛崍市Qióng shān shì 琼山市Qióng shān shì 瓊山市qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 穷在闹市无人问,富在深山有远亲qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 窮在鬧市無人問,富在深山有遠親Qú zhōu shì 衢州市Qǔ jìng shì 曲靖市quán shì 全市Quán zhōu shì 全州市Quán zhōu shì 泉州市Rén chuān Guǎng yù shì 仁川广域市Rén chuān Guǎng yù shì 仁川廣域市Rén chuān shì 仁川市Rén huái shì 仁怀市Rén huái shì 仁懷市Rèn qiū shì 任丘市Rì kā zé shì 日喀则市Rì kā zé shì 日喀則市Rì zhào shì 日照市Róng chéng shì 榮成市Róng chéng shì 荣成市Róng shì 榮市Róng shì 荣市Rú gāo shì 如皋市Rǔ shān shì 乳山市Rǔ zhōu shì 汝州市Ruì ān shì 瑞安市Ruì chāng shì 瑞昌市Ruì jīn shì 瑞金市Ruì lì shì 瑞丽市Ruì lì shì 瑞麗市Sà dé ěr shì 萨德尔市Sà dé ěr shì 薩德爾市Sān chóng shì 三重市Sān fān shì 三藩市Sān hé shì 三河市Sān mén xiá shì 三門峽市Sān mén xiá shì 三门峡市Sān míng shì 三明市Sān yà shì 三亚市Sān yà shì 三亞市Shā hé shì 沙河市Shā shì 沙市Shā shì qū 沙市区Shā shì qū 沙市區Shàn wěi shì 汕尾市Shāng qiū shì 商丘市Shàng hǎi shì 上海市Shàng ráo shì 上饒市Shàng ráo shì 上饶市shàng shì 上市shàng shì gōng sī 上市公司Shàng yú shì 上虞市Shàng zhì shì 尚志市shāo lì shì 烧利市shāo lì shì 燒利市Sháo guān shì 韶关市Sháo guān shì 韶關市Sháo shān shì 韶山市Shào wǔ shì 邵武市Shào xīng shì 紹興市Shào xīng shì 绍兴市Shào yáng shì 邵阳市Shào yáng shì 邵陽市Shēn zhèn shì 深圳市Shēn zhōu shì 深州市Shěn yáng shì 沈阳市Shěn yáng shì 沈陽市Shěn yáng shì 瀋陽市shēng shì 升市shěng xiá shì 省轄市shěng xiá shì 省辖市Shèng zhōu shì 嵊州市Shí fāng shì 什邡市Shí hé zǐ shì 石河子市Shí jǔ shān shì 石咀山市Shí shī shì 石狮市Shí shī shì 石獅市Shí shǒu shì 石首市Shí yàn shì 十堰市Shí zuǐ shān shì 石嘴山市shì cáo 市曹shì chǎng 市场shì chǎng 市場shì chǎng diào chá 市场调查shì chǎng diào chá 市場調查shì chǎng dìng wèi 市场定位shì chǎng dìng wèi 市場定位shì chǎng fèn é 市场份额shì chǎng fèn é 市場份額shì chǎng huà 市场化shì chǎng huà 市場化shì chǎng huà fēn 市场划分shì chǎng huà fēn 市場劃分shì chǎng jià 市场价shì chǎng jià 市場價shì chǎng jīng jì 市场经济shì chǎng jīng jì 市場經濟shì chǎng jìng zhēng 市场竞争shì chǎng jìng zhēng 市場競爭shì chǎng yíng xiāo 市场营销shì chǎng yíng xiāo 市場營銷shì chǎng zhàn yǒu lǜ 市场占有率shì chǎng zhàn yǒu lǜ 市場佔有率shì chǎng zhǔn rù 市场准入shì chǎng zhǔn rù 市場准入shì chǐ 市尺shì cùn 市寸shì dàn 市担shì dàn 市擔shì fēn 市分shì jí 市集shì jià 市价shì jià 市價shì jiāo 市郊shì jīn 市斤shì jǐng 市井shì jǐng xiǎo mín 市井小民shì kuài 市侩shì kuài 市儈shì lí 市厘shì lǐ 市里shì lì 市立shì liǎng 市两shì liǎng 市兩shì miàn 市面shì mín 市民shì mín shè huì 市民社会shì mín shè huì 市民社會shì nèi 市內shì nèi 市内shì qián 市錢shì qián 市钱shì qǐng 市頃shì qǐng 市顷shì qū 市区shì qū 市區shì róng 市容shì wěi 市委shì xiá qū 市轄區shì xiá qū 市辖区shì xiàn 市县shì xiàn 市縣shì yì huì 市議會shì yì huì 市议会shì yì yuán 市議員shì yì yuán 市议员shì yǐn 市引shì yíng lǜ 市盈率shì zhàn lǜ 市佔率shì zhàn lǜ 市占率shì zhǎng 市長shì zhǎng 市长shì zhàng 市丈shì zhèn 市鎮shì zhèn 市镇shì zhèng 市政shì zhèng fǔ 市政府shì zhèng shuì 市政稅shì zhèng shuì 市政税shì zhèng tīng 市政厅shì zhèng tīng 市政廳shì zhì 市制shì zhōng xīn 市中心Shǒu ěr Tè bié shì 首尔特别市Shǒu ěr Tè bié shì 首爾特別市Shòu guāng shì 壽光市Shòu guāng shì 寿光市Shū lán shì 舒兰市Shū lán shì 舒蘭市Shù lín shì 树林市Shù lín shì 樹林市Shuāng chéng shì 双城市Shuāng chéng shì 雙城市Shuāng liáo shì 双辽市Shuāng liáo shì 雙遼市Shuāng yā shān shì 双鸭山市Shuāng yā shān shì 雙鴨山市Shuǐ yǔ shì 水俁市Shuǐ yǔ shì 水俣市Shuǐ yuán shì 水原市Shuò zhōu shì 朔州市Sī máo shì 思茅市Sì huì shì 四会市Sì huì shì 四會市Sì píng shì 四平市Sì rì shì 四日市Sì rì shì shì 四日市市Sōng yuán shì 松原市Sōng zī shì 松滋市Sōng zī shì 鬆滋市Sū zhōu shì 苏州市Sū zhōu shì 蘇州市Sù qiān shì 宿迁市Sù qiān shì 宿遷市Sù zhōu shì 宿州市Suí fēn hé shì 綏芬河市Suí fēn hé shì 绥芬河市suí háng jiù shì 随行就市suí háng jiù shì 隨行就市Suí zhōu shì 随州市Suí zhōu shì 隨州市Suì níng shì 遂宁市Suì níng shì 遂寧市Tǎ chéng shì 塔城市Tāi zhōu shì 台州市Tái běi shì 台北市Tái běi shì 臺北市Tái dōng shì 台东市Tái dōng shì 台東市Tái nán fǔ shì 台南府市Tái nán fǔ shì 臺南府市Tái nán shì 台南市Tái nán shì 臺南市Tái shān shì 台山市Tái zhōng shì 台中市Tái zhōng shì 臺中市Tài ān shì 泰安市Tài bǎo shì 太保市Tài cāng shì 太仓市Tài cāng shì 太倉市Tài píng shì 太平市Tài xīng shì 泰兴市Tài xīng shì 泰興市Tài yuán shì 太原市Tài zhōu shì 泰州市Táng shān shì 唐山市Táo nán shì 洮南市Táo yuán shì 桃园市Táo yuán shì 桃園市Tè kè sī shì 特克斯市Téng zhōu shì 滕州市Tiān cháng shì 天長市Tiān cháng shì 天长市Tiān jīn shì 天津市Tiān mén shì 天門市Tiān mén shì 天门市Tiān shuǐ shì 天水市Tián yíng shì 田營市Tián yíng shì 田营市tiào zǎo shì chǎng 跳蚤市场tiào zǎo shì chǎng 跳蚤市場Tiě fǎ shì 鐵法市Tiě fǎ shì 铁法市Tiě lì shì 鐵力市Tiě lì shì 铁力市Tiě lǐng shì 鐵嶺市Tiě lǐng shì 铁岭市Tōng huà shì 通化市Tōng liáo shì 通辽市Tōng liáo shì 通遼市Tóng chéng shì 桐城市Tóng jiāng shì 同江市Tóng líng shì 銅陵市Tóng líng shì 铜陵市Tóng rén shì 銅仁市Tóng rén shì 铜仁市Tóng xiāng shì 桐乡市Tóng xiāng shì 桐鄉市tóu fàng shì chǎng 投放市场tóu fàng shì chǎng 投放市場Tū ní sī shì 突尼斯市Tú mù shū kè shì 图木舒克市Tú mù shū kè shì 圖木舒克市Tǔ chéng shì 土城市Tǔ lǔ fān shì 吐魯番市Tǔ lǔ fān shì 吐鲁番市Wǎ fáng diàn shì 瓦房店市Wǎn dīng shì 畹町市Wàn níng shì 万宁市Wàn níng shì 萬寧市Wàn xiàn shì 万县市Wàn xiàn shì 萬縣市Wàn yuán shì 万源市Wàn yuán shì 萬源市Wēi hǎi shì 威海市Wéi fāng shì 潍坊市Wéi fāng shì 濰坊市Wèi huī shì 卫辉市Wèi huī shì 衛輝市Wèi shān guǎng yù shì 蔚山广域市Wèi shān guǎng yù shì 蔚山廣域市Wèi shān shì 蔚山市Wēn lǐng shì 温岭市Wēn lǐng shì 溫嶺市Wēn zhōu shì 温州市Wēn zhōu shì 溫州市Wén chāng shì 文昌市Wén dēng shì 文登市wèn shì 問市wèn shì 问市Wū lán chá bù shì 乌兰察布市Wū lán chá bù shì 烏蘭察布市Wū lán hào tè shì 乌兰浩特市Wū lán hào tè shì 烏蘭浩特市Wū sū shì 乌苏市Wū sū shì 烏蘇市Wú chuān shì 吳川市Wú chuān shì 吴川市Wú hú shì 芜湖市Wú hú shì 蕪湖市Wú jiāng shì 吳江市Wú jiāng shì 吴江市Wú shì chuī xiāo 吳市吹簫Wú shì chuī xiāo 吴市吹箫Wú xī shì 无锡市Wú xī shì 無錫市Wú zhōng shì 吳忠市Wú zhōng shì 吴忠市Wú zhōu shì 梧州市Wǔ ān shì 武安市Wǔ cháng shì 五常市Wǔ dà lián chí shì 五大连池市Wǔ dà lián chí shì 五大連池市Wǔ dū shì 武都市Wǔ gāng shì 武冈市Wǔ gāng shì 武岡市Wǔ gāng shì 舞鋼市Wǔ gāng shì 舞钢市Wǔ hàn shì 武汉市Wǔ hàn shì 武漢市Wǔ jiā qú shì 五家渠市Wǔ tái shì 五台市Wǔ tái shì 五臺市Wǔ wēi shì 武威市Wǔ xué shì 武穴市Wǔ yí shān shì 武夷山市Wǔ zhǐ shān shì 五指山市Xī chāng shì 西昌市Xī lín hào tè shì 錫林浩特市Xī lín hào tè shì 锡林浩特市Xī níng shì 西宁市Xī níng shì 西寧市Xī shì qū 西市区Xī shì qū 西市區Xī xiá shì 栖霞市Xī xiá shì 棲霞市Xī zhǐ shì 汐止市Xià guān shì 下关市Xià guān shì 下關市Xià mén shì 厦门市Xià mén shì 廈門市Xiān táo shì 仙桃市Xián níng shì 咸宁市Xián níng shì 咸寧市xiàn jí shì 县级市xiàn jí shì 縣級市Xiāng fán shì 襄樊市Xiāng tán shì 湘潭市Xiāng xiāng shì 湘乡市Xiāng xiāng shì 湘鄉市Xiàng chéng shì 項城市Xiàng chéng shì 项城市Xiào gǎn shì 孝感市Xiào yì shì 孝义市Xiào yì shì 孝義市Xīn běi shì 新北市Xīn diàn shì 新店市Xīn huà shì 新化市Xīn huì shì 新会市Xīn huì shì 新會市Xīn jí shì 辛集市Xīn lè shì 新乐市Xīn lè shì 新樂市Xīn mì shì 新密市Xīn mín shì 新民市Xīn shì 新市Xīn shì qū 新市区Xīn shì qū 新市區Xīn shì xiāng 新市乡Xīn shì xiāng 新市鄉xīn shì zhèn 新市鎮xīn shì zhèn 新市镇Xīn tài shì 新泰市Xīn xī bó lì yà shì 新西伯利亚市Xīn xī bó lì yà shì 新西伯利亞市Xīn xiāng shì 新乡市Xīn xiāng shì 新鄉市Xīn yí shì 新沂市Xīn yì zhōu shì 新义州市Xīn yì zhōu shì 新義州市Xīn yíng shì 新營市Xīn yíng shì 新营市Xīn yú shì 新余市Xīn yú shì 新餘市Xīn zhèng shì 新郑市Xīn zhèng shì 新鄭市Xīn zhōu shì 忻州市Xīn zhú shì 新竹市Xīn zhuāng shì 新庄市Xīn zhuāng shì 新莊市Xìn yí shì 信宜市Xīng huà shì 兴化市Xīng huà shì 興化市Xīng níng shì 兴宁市Xīng níng shì 興寧市Xīng yì shì 兴义市Xīng yì shì 興義市Xíng tái shì 邢台市Xíng yáng shì 滎陽市Xíng yáng shì 荥阳市xióng shì 熊市Xú zhōu shì 徐州市Xǔ chāng shì 許昌市Xǔ chāng shì 许昌市Xuān chéng shì 宣城市Xuān wēi shì 宣威市Yá kè shí shì 牙克石市Yǎ ān shì 雅安市yān huā shì 烟花市yān huā shì 煙花市Yān tái shì 烟台市Yān tái shì 煙台市Yān Zhào Dū shì Bào 燕赵都市报Yān Zhào Dū shì Bào 燕趙都市報Yán ān shì 延安市Yán chéng shì 盐城市Yán chéng shì 鹽城市Yán jí shì 延吉市Yǎn shī shì 偃师市Yǎn shī shì 偃師市Yáng chūn shì 阳春市Yáng chūn shì 陽春市Yáng jiāng shì 阳江市Yáng jiāng shì 陽江市Yáng quán shì 阳泉市Yáng quán shì 陽泉市Yáng zhōng shì 扬中市Yáng zhōng shì 揚中市Yáng zhōu shì 扬州市Yáng zhōu shì 揚州市yè shì 夜市Yī chūn shì 伊春市Yī níng shì 伊宁市Yī níng shì 伊寧市Yí bǎo shì 怡保市Yí bīn shì 宜宾市Yí bīn shì 宜賓市Yí chāng shì 宜昌市Yí chéng shì 宜城市Yí chūn shì 宜春市Yí dū shì 宜都市Yí lán shì 宜兰市Yí lán shì 宜蘭市Yí xīng shì 宜兴市Yí xīng shì 宜興市Yí zhēng shì 仪征市Yí zhēng shì 儀征市Yí zhōu shì 宜州市Yì mǎ shì 义马市Yì mǎ shì 義馬市Yì wū shì 义乌市Yì wū shì 義烏市Yì yáng shì 益阳市Yì yáng shì 益陽市Yīng chéng shì 应城市Yīng chéng shì 應城市Yīng dé shì 英德市Yīng tán shì 鷹潭市Yīng tán shì 鹰潭市Yíng kǒu shì 營口市Yíng kǒu shì 营口市yìng shì 应市yìng shì 應市Yǒng ān shì 永安市Yǒng chéng shì 永城市Yǒng hé shì 永和市Yǒng jì shì 永济市Yǒng jì shì 永濟市Yǒng kāng shì 永康市Yǒng zhōu shì 永州市yóu shì 邮市yóu shì 郵市Yú shù shì 榆树市Yú shù shì 榆樹市Yú yáo shì 余姚市Yú yáo shì 餘姚市Yǔ chéng shì 禹城市Yǔ zhōu shì 禹州市Yù chuān shì 玉川市Yù lín shì 玉林市Yù mén shì 玉門市Yù mén shì 玉门市Yù xī shì 玉溪市Yuán jiāng shì 沅江市Yuán Lǎng shì 元朗市Yuán píng shì 原平市Yuán shān shì 元山市Yuè qīng shì 乐清市Yuè qīng shì 樂清市Yuè yáng shì 岳阳市Yuè yáng shì 岳陽市Yún fú shì 云浮市Yún fú shì 雲浮市Yùn chéng shì 运城市Yùn chéng shì 運城市zǎo shì 早市Zǎo yáng shì 枣阳市Zǎo yáng shì 棗陽市Zǎo zhuāng shì 枣庄市Zǎo zhuāng shì 棗莊市Zēng chéng shì 增城市Zhā lán tún shì 扎兰屯市Zhā lán tún shì 扎蘭屯市Zhàn jiāng shì 湛江市Zhāng huà shì 彰化市Zhāng jiā gǎng shì 张家港市Zhāng jiā gǎng shì 張家港市Zhāng jiā jiè shì 张家界市Zhāng jiā jiè shì 張家界市Zhāng jiā kǒu shì 张家口市Zhāng jiā kǒu shì 張家口市Zhāng píng shì 漳平市Zhāng qiū shì 章丘市Zhāng shù shì 樟树市Zhāng shù shì 樟樹市Zhāng yè shì 张掖市Zhāng yè shì 張掖市Zhāng zhōu shì 漳州市Zhāo tōng shì 昭通市zhāo yáo guò shì 招搖過市zhāo yáo guò shì 招摇过市Zhāo yuǎn shì 招远市Zhāo yuǎn shì 招遠市Zhào dōng shì 肇东市Zhào dōng shì 肇東市Zhào qìng shì 肇庆市Zhào qìng shì 肇慶市Zhèn jiāng shì 鎮江市Zhèn jiāng shì 镇江市zhèng quàn shì chǎng 證券市場zhèng quàn shì chǎng 证券市场Zhī jiāng shì 枝江市zhí xiá shì 直轄市zhí xiá shì 直辖市Zhōng hé shì 中和市Zhōng lì shì 中坜市Zhōng lì shì 中壢市Zhōng shān shì 中山市Zhōng wèi shì 中卫市Zhōng wèi shì 中衛市Zhōng xiáng shì 鐘祥市Zhōng xiáng shì 钟祥市zhōng yāng zhí xiá shì 中央直轄市zhōng yāng zhí xiá shì 中央直辖市Zhōu kǒu shì 周口市Zhōu shān shì 舟山市Zhū chéng shì 諸城市Zhū chéng shì 诸城市Zhū hǎi shì 珠海市Zhū jì shì 諸暨市Zhū jì shì 诸暨市Zhū zhōu shì 株洲市Zhù mǎ diàn shì 駐馬店市Zhù mǎ diàn shì 驻马店市Zhuāng hé shì 庄河市Zhuāng hé shì 莊河市Zhuō zhōu shì 涿州市zī běn shì chǎng 資本市場zī běn shì chǎng 资本市场Zī bó shì 淄博市Zī xīng shì 資興市Zī xīng shì 资兴市Zī yáng shì 資陽市Zī yáng shì 资阳市Zì gòng shì 自貢市Zì gòng shì 自贡市Zì yóu shì 自由市zì yóu shì chǎng 自由市场zì yóu shì chǎng 自由市場zì zhì shì 自治市Zūn huà shì 遵化市Zūn yì shì 遵义市Zūn yì shì 遵義市zuò shì shāng 做市商