Có 1 kết quả:

Shì běi qū

1/1

Shì běi qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Shibei district of Qingdao city 青島市|青岛市, Shandong