Có 1 kết quả:

shì cùn

1/1

shì cùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cun (Chinese unit of length equal to ⅓ decimeter)