Có 1 kết quả:

Bù lún ní

1/1

Bù lún ní

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Brønnøysund (city in Nordland, Norway)