Có 1 kết quả:

Bù nóng zú ㄅㄨˋ ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bunun, one of the indigenous peoples of Taiwan