Có 1 kết quả:

bù pǐ

1/1

bù pǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cloth (by the yard)