Có 1 kết quả:

Bù jí Hé

1/1

Bù jí Hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Buji River, tributary of Shenzhen or Shamchun River 深圳河[Shen1 zhen4 He2], Guangdong