Có 1 kết quả:

Bù yí nuò sī Àì lì sī ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ ㄚㄧˋ ㄌㄧˋ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Buenos Aires, capital of Argentina