Có 1 kết quả:

Bù ěr jīn xiàn ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Burqin county or Burchin nahiyisi in Altay prefecture 阿勒泰地區|阿勒泰地区[A1 le4 tai4 di4 qu1], Xinjiang