Có 1 kết quả:

bù jīn

1/1

bù jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a cloth