Có 1 kết quả:

Bù xī wēi kè

1/1

Bù xī wēi kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bushwick, a neighborhood in Brooklyn, in New York City