Có 1 kết quả:

Bù xī xié ㄅㄨˋ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Crocs (sandals) (Tw)