Có 1 kết quả:

Bù lā gē wéi shēn sī kè ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄍㄜ ㄨㄟˊ ㄕㄣ ㄙ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Blagoveshchensk, Russian city on the border with China, administrative center of Amur Oblast 阿穆爾州|阿穆尔州[A1 mu4 er3 Zhou1]