Có 1 kết quả:

Bù lā sà shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Brazzaville, capital of Congo (Tw)