Có 1 kết quả:

bù jǐng

1/1

bù jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(stage) set