Có 1 kết quả:

bù lǎng ní ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ ㄋㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

brownie (pastry) (loanword)