Có 1 kết quả:

bù lǎng ní

1/1

bù lǎng ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

brownie (pastry) (loanword)