Có 1 kết quả:

bù sǎ qì

1/1

bù sǎ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

disperser