Có 1 kết quả:

Bù luò tuó

1/1

Bù luò tuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

creator god of the Zhuang minority 壯族|壮族[Zhuang4 zu2]