Có 1 kết quả:

bù sǎ qì ㄅㄨˋ ㄙㄚˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

disperser