Có 1 kết quả:

bù sǎ qì

1/1

bù sǎ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

disperser