Có 1 kết quả:

bù ěr qiáo yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

bourgeois (loanword)