Có 1 kết quả:

Bù qióng bù lā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bujumbura, capital of Burundi