Có 1 kết quả:

bù xiàn

1/1

bù xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wiring