Có 1 kết quả:

bù shǔ

1/1

bù shǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 部署[bu4 shu3]