Có 1 kết quả:

Bù dá lā shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mt Potala in Lhasa, with Potala Palace 布達拉宮|布达拉宫