Có 1 kết quả:

Bù lǐ qí dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bridgetown, capital of Barbados