Có 1 kết quả:

Bù lǐ sī tuō ěr Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bristol Channel in southwest England