Có 1 kết quả:

Bù lǔ kè lín ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Brooklyn, borough of New York City