Có 1 kết quả:

Bù lǔ shì jūn bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Brucella (infectious disease)