Có 1 kết quả:

fān sǎn

1/1

fān sǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parasail
(2) parasailing