Có 1 kết quả:

fān bù xié

1/1

fān bù xié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

canvas shoes