Có 1 kết quả:

fān bèi qián yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) canvasback (Aythya valisineria)