Có 1 kết quả:

shī yǒu

1/1

shī yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

friend from whom you can seek advice