Có 1 kết quả:

xī qí

1/1

xī qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rare
(2) strange

Một số bài thơ có sử dụng