Có 1 kết quả:

Xī lā kè ㄒㄧ ㄌㄚ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jacques René Chirac (1932-), President of France 1995-2007