Có 1 kết quả:

Xī bō kè lā dǐ ㄒㄧ ㄅㄛ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄉㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hippocrates (c. 460 BC - c. 370 BC), Greek physician, father of Western medicine