Có 1 kết quả:

Xī bō kè lā dǐ

1/1

Xī bō kè lā dǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hippocrates (c. 460 BC - c. 370 BC), Greek physician, father of Western medicine