Có 1 kết quả:

xī han

1/1

xī han

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 稀罕[xi1 han5]