Có 2 kết quả:

Xī làxī là

1/2

Xī là

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Greece

xī là

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Hy Lạp