Có 1 kết quả:

Xī xī jiā

1/1

Xī xī jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hezekiah or Ezekias (740-687 BC), twelfth king of Judah (Judaism)