Có 1 kết quả:

Pà lán kǎ ㄆㄚˋ ㄌㄢˊ ㄎㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Palanka (a personal name)