Có 1 kết quả:

Pà lì jī ěr ㄆㄚˋ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Palikir, capital of the Federated States of Micronesia