Có 1 kết quả:

Pà láo

1/1

Pà láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Republic of Palau or Belau (Pacific island nation)