Có 1 kết quả:

Pà tái nóng

1/1

Pà tái nóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Parthenon (Temple on the Acropolis, Athens)