Có 1 kết quả:

pà zi

1/1

pà zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kerchief
(2) handkerchief
(3) headscarf