Có 1 kết quả:

Pà ní bā tè ㄆㄚˋ ㄋㄧˊ ㄅㄚ ㄊㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Panipat, ancient city in India