Có 1 kết quả:

Pà ní bā tè

1/1

Pà ní bā tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Panipat, ancient city in India