Có 1 kết quả:

pà sī kǎ liù biān xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pascal's hexagon