Có 1 kết quả:

Pà pí tí

1/1

Pà pí tí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Papeete, capital of French Polynesia