Có 1 kết quả:

pà mǐ ěr shān mài ㄆㄚˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Pamir mountains