Có 1 kết quả:

Pà mǐ ěr Gāo yuán ㄆㄚˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pamir high plateau on the border between Xinjiang and Tajikistan